بارکدخوان

نرم افزار کلیک قابلیت اتصال با بارکخوان در فاکتورها و نیز تعریف و تولید بارکد در هنگام تعریف کالاها را برای فروشگاه‌ها فراهم می‌کند.

کلیک حسابداری تحت وب آنلاین نرم افزار حسابداری