کلیک چیست؟


پایه و اساس نرم افزار کسب و کار کلیک در سال 1389 با کمک قوی ترین اساتید و مشاوران و مهندسان نرم‌افزار و مدیران مالی با هدف ایجاد بستری جهت کسب و کار به شیوه نوین با الگوی آنلاین، ارائه خدمات بهتر به مشتریان، ایجاد و پس از آن هر ساله به امکانات آن با توجه به نیاز روز افزوده گردیده است. تا جایی که اکنون کلیک از بهترین نرم‌افزارهای حسابداری آنلاین به حساب می آید؛ بلکه پا را فراتر نهاده و امکاناتی فراهم کرده که حول محور مشتری تمامی فعالیت‌های شرکت و سازمان خود را مدیریت و نظارت و حسابداری کنید.

دست‌یابی به محاسبات دقیق حسابداری

کلیک، با توجه به محاسبات دقیق و اسناد آنلاین حسابداری در فرایندهای عملیاتی زیرسیستم‌ها، امکانی فراهم می‌کند تا کاربر بتواند با اطمینان خاطر از صحت محاسبات، تنها به ثبت‌های دقیق بپردازد.

افزایش یکپارچگی و نظم بیشتر

به دلیل اتصال تمامی زیرسیستم‌ها به حسابداری، یکپارچگی بین عملیات‌های مالی در کلیک ایجاد شده است. هر زیرسیستم در کلیک، پس از ثبت عملیات مالی مربوط به آن، سند حسابداری متناظر آن صادر می‌شود. این یکپارچگی به مدیران مالی اطمینان خاطر می‌