ایجاد سال مالی جدید

برای این کار کافی است به قیمت اطلاعات حسابداری > دوره‌های مالی> دوره‌ی مالی جدید مراجعه کرده و با توجه به تاریخ‌های پیشنهادی که سیستم به شما نشان می‌دهد و نام انتخابی برای سال مالی جدید اقدام به ایجاد سال مالی 1398 در سیستم نمایید. توجه نمایید بعد از انجام این کار کافی است یکبار سیستم را رفرش(فشردن کلید F5) نمایید تا سال مالی جدید در لیست سال‌های مالی سیستم برای سوئیچ کردن دیده شود و از آن طریق اقدام به انتخاب آن نمایید.

کلیک حسابداری تحت وب آنلاین آموزش حسابداری