وب سایت جدید همزمان با نوروز سال 1398

رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید / وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید
مکن زغصه شکایت که در طریق طلب / به راحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید
ز روی ساقی مهوش گلی بچین امروز / که گرد عارض بستان بنفشه دمید
بهار می گذرد دادگسترا دریاب / که رفت موسم حافظ هنوز می نچشید 

راه‌اندازی وب سایت جدید شرکت فناوری اطلاعات کلیک همزمان با نوروز سال 1398 را به همه هم‌وطنان و مشتریان عزیز و گرامی گروه نرم‌افزاری حسابداری تحت وب کلیک تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم.

کلیک حسابداری تحت وب